Prognozy dla unijnej produkcji wołowiny


W ujęciu długoterminowym produkcja unijnej wołowiny poszybuje w dół. Obecnie notowania są jednak zdecydowanie na plus dla Polski.

Analitycy departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas w Agro Tygodniu nr 524 przygotowali raport o produkcji wołowiny w krajach Unii Europejskiej. Według prognoz Komisji Europejskiej unijna produkcja wołowiny do 2030 r. zmniejszy się o 7 proc. w porównaniu z 2017 r. i wyniesie 7534 tys. t (w ekwiwalencie tuszy). Sytuacja na unijnym rynku wołowiny determinowana jest głównie przez to, co dzieje się na rynku mleka. Szacuje się, że około dwie trzecie unijnego pogłowia bydła przeznaczana jest do użytkowania mlecznego. Zniesienie kwot mlecznych w wielu państwach członkowskich przyczyniło się do zmniejszenia liczby cieląt przeznaczanych na opas, na rzecz zwiększenia stad mlecznych. Jednak powoli ta sytuacja zaczyna się zmieniać i do 2030 r. pogłowie krów mlecznych w UE zmniejszy się z 23,3 mln szt. w 2016 r. do 21,8 mln szt., czyli o 1,5 mln sztuk. Jednocześnie pogłowie krów mamek zmniejszy się o 0,8 mln szt. do 11,5 mln szt.

Eksperci KE oczekują, że do 2030 r. (w porównaniu do średniej z lat 2014 -16) produkcja wołowiny wzrośnie w Holandii (+11 proc.), Austrii (+10 proc.), Irlandii (+6,5 proc.) i Belgii (+6.4 proc.), natomiast zmniejszy się w Niemczech ( -17 proc.), Francji ( -12 proc.), Rumunii ( -11 proc.), a także w Polsce ( -8,2 proc.). Do spadku unijnej produkcji wołowiny przyczyni się również prognozowany, 5-procentowy, spadek konsumpcji, która w 2030 r. wyniesie 7487 tys. t. Warto dodać, że nadal utrzyma się wyraźna różnica w spożyciu mięsa wołowego pomiędzy krajami tzw. starej i nowej Unii. W 2016 r. przeciętna konsumpcja mięsa wołowego w UE wyniosła 10,9 kg/mieszkańca, w tym dla UE -15 było to 12,7 kg/mieszkańca, a w UE -13 ukształtowała się na poziomie 3,9 kg/mieszkańca. Z kolei w 2030 r. średnia konsumpcja per capita wyniesie odpowiednio 11,7 i 3,6 kg/mieszkańca.

W Polsce w pierwszym pełnym tygodniu grudnia (4-10.12) ceny skupu żywca wołowego były na najwyższym poziomie od blisko dziesięciu lat (co częściowo wynika ze zmiany struktury uboju). Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeciętnie żywiec wołowy skupowano po 6,81 zł/kg, czyli o blisko 10 proc. więcej w ujęciu rocznym. W dużym stopniu taki wzrost cen wynika ze zwiększenia popytu importowego na polską wołowinę. W okresie pierwszych trzech kwartałów br. z Polski wyeksportowano 226,8 tys. t świeżej i schłodzonej wołowiny oraz 72,3 tys. t mrożonej wołowiny, czyli odpowiednio o 6 i 35 proc. więcej niż przed rokiem.

Większe zapotrzebowanie na polską wołowinę sprzyja wzrostowi produkcji mięsa wołowego. W okresie od stycznia do października liczba ubojów przemysłowych bydła wyniosła 467 tys. t (masa poubojowa schłodzona) i była o 13 proc. większa w relacji rocznej. Również to, że władze irackie zniosły zakaz importu bydła i mięsa wołowego z naszego kraju, po uzyskaniu przez Polskę statusu kraju o znikomym ryzyku występowania BSE, stwarza dla Polski dodatkowe szanse na zwiększenie eksportu.


Źródło: www.analizy.bgzbnpparibas.pl

Adres

Szewce, ul. Mylna 12
64-320 Buk

Kontakt

tel. +48 61 894 72 22
e-mail: sekretariat@agrotranshandel.pl

Polub nas

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Realizacja: TenseAPP!