Nie taki diabeł straszny


Najwyraźniej ASF nie jest w stanie wystraszyć hodowców trzody chlewnej. Polska odnotowała kolejny wzrost pogłowia świń.

Główny Urząd Statystyczny ponownie pod lupę wziął rynek trzody chlewnej. Statystyki za pierwszy kwartał bieżącego roku są zadawalające. Według wstępnych danych pogłowie świń w marcu br. liczyło 11 992,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 6,5 proc. Wzrost pogłowia wystąpił dla wszystkich grup, w tym świń na ubój (tuczników) o 9,1 proc., prosiąt o 5,5 proc., warchlaków o 4,8 proc. i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 2,0 proc.

Na początku marca 2018 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 992,2 tys. sztuk i było wyższe o 730,3 tys. sztuk (o 6,5 proc.) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2017 r. – wyższe o 84,0 tys. sztuk, tj. o 0,7 proc. Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z marcem 2017 r. o 19,0 tys. sztuk (o 2,2 proc.) do poziomu 903,0 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 5,0 tys. sztuk (o 0,8 proc.) do 604,8 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2017 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 5,1 tys. sztuk (o 0,6 proc.), w tym macior prośnych o 12,3 tys. sztuk, czyli o 2,0 proc.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w marcu 2018 r. kształtował się tak: prosięta o wadze do 20 kg – 23,2 proc., warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 27,3 proc., trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 41,8 proc., trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,7 proc. W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku marca 2017 r. w 2018 r. zwiększył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 1,0 p. proc.), a zmniejszył się udział pozostałych grup, w tym prosiąt (o 0,3 p. proc.), warchlaków (o 0,5 p. proc.) i trzody chlewnej przeznaczonej na chów (o 0,3 p. proc.).

GUS podaje również, że w okresie styczeń-luty 2018 r. import żywej trzody chlewnej wyniósł 1054,1 tys. szt. i był o 5,7 proc. większy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków zwiększył się o aż 10,4 proc., a świń hodowlanych czystorasowych i macior zmniejszył się o 18,6 proc. Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 32,2 kg wobec 32,5 kg w 2017 r.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (35,0 proc.), łódzkie (10,7 proc.), mazowieckie (10,5 proc.), kujawsko-pomorskie (10,4 proc.). Najmniejsze udziały poniżej 2 proc. miały województwa: podkarpackie, lubuskie, dolnośląskie, śląskie i świętokrzyskie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 10 proc.

W I kwartale br. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,44 zł i była o 9,6 proc. niższa od rejestrowanej w I kwartale 2017 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,82 zł i była na tym samym poziomie jak przed rokiem. Przeciętna cena zbóż podstawowych w skupie kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 65,55 zł za 1 dt, czyli o 0,2 proc. niższym od notowanej w analogicznym okresie 2017 r., a na targowiskach wynosiła 71,51 zł za 1 dt i była o 7,4 proc. wyższa od rejestrowanej w I kwartale ubiegłego roku. W marcu 2018 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,63 zł w skupie, a na targowiskach 4,94 zł, tj. odpowiednio o 7,25 proc. mniej i o 2,5 proc. więcej niż w marcu 2017 r. Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w marcu br. 65,69 zł za 1 dt i była niższa o 2,7 proc. od notowanej w marcu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 71,95 zł za 1 dt, tj. o 6,0 proc. wyższym od rejestrowanej w marcu 2017 r.


Źródło: www.stat.gov.pl

Adres

Szewce, ul. Mylna 12
64-320 Buk

Kontakt

tel. +48 61 894 72 22
e-mail: sekretariat@agrotranshandel.pl

Polub nas

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Realizacja: TenseAPP!