Wzrost krajowego pogłowia świń


Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach świń. Największy był w grupie warchlaków.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie świń w grudniu 2019 r. wynosiło 11 215,5 tys. sztuk i było wyższe o 187,7 tys. sztuk (czyli o 1,7 proc.) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2019 r. – wyższe o 434,1 tys. sztuk, czyli o 4 proc.

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2018 r. o 12,2 tys. sztuk (o 1,6 proc.) do poziomu 756,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 17,9 tys. sztuk (o 3,6 proc.) do 519,5 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2019 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 2,0 tys. sztuk (o 0,3 proc.), w tym macior prośnych spadła o 11,1 tys. sztuk, tj. o 2,1 proc.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w grudniu 2019 r. wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg – 20,4 proc.,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,8 proc.,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 43,0 proc.,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,9 proc.,
w tym:
– lochy na chów razem – 6,7 proc.,
– w tym lochy prośne – 4,6 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2018 r. w 2019 r. nieznacznie zwiększył się udział warchlaków (o 0,5 p. proc.). Zmniejszył się udział prosiąt o 0,3 p. proc i trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 0,2 p. proc.). Udział trzody chlewnej przeznaczonej na chów nie zmienił się.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (35,9 proc.), mazowieckie (11,1 proc.), łódzkie (10,5 proc.) i kujawsko-pomorskie (9,8 proc.). Najmniejsze udziały (poniżej 2 proc.) miały województwa: śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubuskie dolnośląskie i podkarpackie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 6,8 proc.

Źródło: www.stat.gov.pl

Adres

Szewce, ul. Mylna 12
64-320 Buk

Kontakt

tel. +48 61 894 72 22
e-mail: sekretariat@agrotranshandel.pl

Polub nas

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Realizacja: TenseAPP!